TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Tài liệu học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân

Xem thêm Ngày 18/06/2024

Infographic Kỉ niệm 116 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Infographic Kỉ niệm 116 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Xem thêm Ngày 18/06/2024

Tranh cổ động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tranh cổ động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Xem thêm Ngày 16/05/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc; trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Người cũng là vị chỉ huy tối cao. Trong suốt thời gian chỉ huy chiến dịch, Bác Hồ đã tham dự và chủ tọa nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị để nhận định, đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận, chỉ đạo sát sao không chỉ trên chiến trường Điện Biên Phủ mà trên cả các chiến trường phối hợp trong cả nước nhằm phục vụ cho việc giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

Xem thêm Ngày 20/04/2024

Phát huy bản chất cao đẹp

Phát huy bản chất cao đẹp "Bộ đội cụ Hồ"

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Cũng từ đó, ngày 22/12 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

Xem thêm Ngày 20/04/2024

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận - công tác vận động quần chúng - là một hệ thống những quan điểm, phương thức dân vận được thấm nhuần trong cả cuộc đời và trong các tác phẩm của Người.

Xem thêm Ngày 20/04/2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Tin Học Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Tin Học Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 13/03/2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Sinh học Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Sinh học Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 13/03/2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Địa Lý Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Địa Lý Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 13/03/2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch sử Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch sử Giữa Học Kỳ II Năm Học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 13/03/2024

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top