Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến

THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 

Căn cứ Công văn số 4886/SGDĐT-CTTT, Quyết định số 2229/QĐ-BGDĐT:
Đoàn viên, thanh niên, học viên đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.
1. Đối tượng: Học viên (Bảng A).
2. Chỉ tiêu: mỗi lớp ít nhất 15 học viên tham gia.
3. Đường link đăng ký, tham gia: http://hoctapvalamtheobac.vn (Lưu ý: Tài khoản đăng ký bằng gmail và sẽ kích hoạt trên gmail).
4. Thời gian cuộc thi: từ ngày 11/9 đến ngày 26/11/2023;
5. Nội dung: gồm 3 vòng thi:
+ Vòng loại: gồm 4 tuần thi, mỗi tuần được thi tối đa 2 lần/tuần, mục tiêu cần đạt ít nhất 200 điểm của trung bình 4 tuần thi sẽ vô vòng Bán kết.
- Tuần 1:  từ 9g00 ngày 11/9 đến 22g00 ngày 17/9/2023
- Tuần 2: từ 9g00 ngày 25/9 đến 22g00 ngày 01/10/2023
- Tuần 3: từ 9g00 ngày 9/10 đến 22g00 ngày 15/10/2023
- Tuần 4: từ 9g00 ngày 23/10 đến 22g00 ngày 29/10/2023
+ Vòng Bán kết: 12/11/2023
+ Vòng Chung kết: 26/11/2023
6. Kính nhờ GVCN tổng hợp số lượng học viên tham gia và kèm minh chứng (Hình ảnh số điểm) của mỗi tuần thi gửi cô Xuân Giang qua zalo ( Số điện thoại: 0934137008).
7. Lớp tham gia vượt chỉ tiêu sẽ cộng điểm thi đua hằng tuần. (Tham gia đạt số lượng 15HV/lớp sẽ cộng 10 điểm; Vượt chi tiêu trên 15HV sẽ cộng thêm 5 điểm).
Trân trọng!

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top