Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021

Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021

Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021

Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021

Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021
Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 kỳ thi THPT 2021
Tải file

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT 2021 từ thứ 4 ngày 7 tháng 7 đến thứ 5 ngày 8 tháng 7 năm 2021 nhấn vào Tải File phía trên để xem Danh sách Phòng thi ứng với Ca Test Covid - 19 và thực hiện cho đúng quy định.

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top