Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Tải file

Thông báo số 19/TB-GDNN - GDTX ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top