KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

KẾ HOẠCH

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần 1 văn hóa THPT trong cơ sở GDNN Lớp VHPT ĐTII/2024

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần 1 văn hóa THPT trong cơ sở GDNN Lớp VHPT ĐTII/2024

Xem thêm Ngày 30/05/2024

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ Học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 21/03/2024

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2023 - 2024

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 26/02/2024

Kế hoạch Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Đà Lạt năm học 2023 - 2024

Kế hoạch Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Đà Lạt năm học 2023 - 2024

Kế hoạch Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp, Giáo dục ngoài giờ lê lớp tại đà lạt năm học 2023 - 2024. Dự kiến khởi hành vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2023 (thứ tư), kết thúc 18 giờ 30 phút ngày 02 tháng 03 năm 2024 (thứ 7)

Xem thêm Ngày 25/01/2024

Kế hoạch tổ chức hoạt động

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Giáp Thì 2024

Với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử , bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc...

Xem thêm Ngày 15/01/2024

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch số 122/KH-GDNN-GDTX ngày 04 tháng 11 năm 2023 về Kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 06/11/2023

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 30/10/2023

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm  đến năm 2025

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm đến năm 2025

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm đến năm 2025

Xem thêm Ngày 28/10/2023

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Xem thêm Ngày 18/10/2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top