KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

KẾ HOẠCH

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch số 27/KH-GDNN-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm về Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 19/04/2023

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch số 18/KHGDNN-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về kiểm tra học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 04/04/2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch số 13/KH-GDNN-GDTX ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm về kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2022 -2023

Xem thêm Ngày 28/02/2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động trãi nghiệm học kỳ II năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động trãi nghiệm học kỳ II năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động trãi nghiệm học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 08/02/2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2022 - 2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2022 - 2023

Kế hoạch số 58/KH-GDNN-GDTX ngày 17 tháng 10 năm 2022 về kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2022 - 2023 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Xem thêm Ngày 18/10/2022

Kế hoạch Chuyển đổi số của Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số của Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số của Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Xem thêm Ngày 06/10/2022

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 -2023

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 -2023

Kế hoạch số 36/KH-GDNN-GDTX ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm về tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 -2023

Xem thêm Ngày 30/08/2022

Kế hoạch Ôn tập thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Kế hoạch Ôn tập thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Kế hoạch số 25/KH-GDNN-GDTX ngày 16 tháng 5 năm 2022 về Ôn tập thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem thêm Ngày 19/05/2022

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 18/KH-GDNN-GDTX ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7 về Kiểm tra học kỳ II năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 19/04/2022

Kế hoạch Tặng sách năm học 2021 - 2022

Kế hoạch Tặng sách năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 17/KH-GDNN-GDTX ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận 7 về Tặng sách năm học 2021 - 2022.

Xem thêm Ngày 18/04/2022

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top