LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC
LỊCH HỌC

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

LỊCH

Thông báo Lịch kiểm tra cuối kì học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 các khối 6,7, 8, 10,11

Thông báo Lịch kiểm tra cuối kì học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 các khối 6,7, 8, 10,11

Thông báo Lịch kiểm tra cuối kì học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 các khối 6,7, 8, 10,11

Xem thêm Ngày 15/04/2024

Lịch kiểm tra học kỳ 2 khối 9, khối 12A buổi sáng và 12B buổi tối

Lịch kiểm tra học kỳ 2 khối 9, khối 12A buổi sáng và 12B buổi tối

Xem thêm Ngày 25/03/2024

Thời khóa biểu các lớp GDTX

Thời khóa biểu các lớp GDTX

Thời khóa biểu các lớp GDTX

Xem thêm Ngày 12/10/2022

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường: Lớp ĐD22B - ngành Điều dưỡng, Lớp HD22B - ngành Hướng dẫn Du lịch, Lớp QTM22B - ngành Quản trị Mạng máy tính, Lớp WEB22B - ngành Thiết kế và Quản lý Website, Lớp ĐH22B - ngành Thiết kế Đồ hoạ học kỳ I năm học 2022 - 2023 áp dụng từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 05 tháng 11 năm 2022.

Xem thêm Ngày 12/10/2022

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 25/12/2021

Thông báo Lịch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo Lịch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thông báo Lịch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020 - 2021

Xem thêm Ngày 16/10/2020

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top