Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”
Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Trung Tâm GDNN – GDTX quận 7 tổ chức các Hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Với mục đích tổ chức Tuần lễ học tập nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức cá hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022" thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022. Trong đó đưa ra các nội dung như: phân công tham gia các hoạt động cấp Quận, công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Giám đốc, các tổ, các cá nhân tại trung tâm.

Một số hình ảnh trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 

Băng rôn tuyên truyền
Tham gia Lễ khai mạc tại Trung tâm hành chính Quận 7
Học viên Ngô Thị Kim Chi lớp 12A1 báo cáo tham luận về học tập suốt đời
Học viên Trung tâm tham gia buỗi Lễ khai mạc
Toàn cảnh Lễ khai mạc

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top