VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN
VĂN BẢN

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

VĂN BẢN - CÔNG KHAI

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và toạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và toạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm năm 2024 của Ủy ban Nhân dân Quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục  nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7

Xem thêm Ngày 29/05/2024

Báo cáo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa năm học 2024 - 2025

Báo cáo kết quả lựa chọn Sách giáo khoa năm học 2024 - 2025

Xem thêm Ngày 30/03/2024

Chiến lược phát triển Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 Giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn đến 2030

Chiến lược phát triển Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 Giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn đến 2030

Chiến lược phát triển Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7 Giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn đến 2030

Xem thêm Ngày 06/03/2024

Sổ tay về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong trường học

Sổ tay về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong trường học

Sổ tay về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong trường học

Xem thêm Ngày 30/01/2024

Bố trí và Tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở 2

Bố trí và Tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở 2

Bố trí và Tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở 2 (38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm Ngày 23/01/2024

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của Trung tâm Giáo dục nghề nghệp - Giáo dục thường xuyên quận 7 năm 2024

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của Trung tâm Giáo dục nghề nghệp - Giáo dục thường xuyên quận 7 năm 2024

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7 năm 2024

Xem thêm Ngày 17/01/2024

Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Nhằm mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, Bộ GDĐT đã phối hợp với chức Good Neighbors International (GNI)xây dựng Áp phích truyền thông về công tác xã hội và áp phích truyền thông về tư vấn tâm lý trong trường học.

Xem thêm Ngày 15/01/2024

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 28/10/2023

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 26/10/2023

Ban chăm sóc sức khỏe học viên Trung tâm năm học 2023 - 2024

Ban chăm sóc sức khỏe học viên Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định 115/QĐ-GDNN-GDTX ngày 09 tháng 10 năm 2023 về Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học viên năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top