VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN
VĂN BẢN

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

VĂN BẢN - CÔNG KHAI

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định Kiện toàn và Quy định chức năng nhiệm vụ đội PCCC cơ sở Trung tâm năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 28/10/2023

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

QUY CHẾ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 26/10/2023

Ban chăm sóc sức khỏe học viên Trung tâm năm học 2023 - 2024

Ban chăm sóc sức khỏe học viên Trung tâm năm học 2023 - 2024

Quyết định 115/QĐ-GDNN-GDTX ngày 09 tháng 10 năm 2023 về Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học viên năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Quy định trách nhiệm giáo viên trong việc chăm sóc sức khỏe học viên năm học 2023 - 2024

Quy định trách nhiệm giáo viên trong việc chăm sóc sức khỏe học viên năm học 2023 - 2024

Quyết định số 105/QĐ-GDNN-GDTX ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Quy trách nhiệm giáo viên trong việc chăm sóc sức khỏe học viên năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Quy định thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2023 - 2024

Quy định thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2023 - 2024

Quy định thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 05/10/2023

Quy chế về đánh giá hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện học viên

Quy chế về đánh giá hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện học viên

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế về đánh giá hạnh kiểm học viên theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và đánh giá kết quả rèn luyện học viên theo chương trình GDPT 2018

Xem thêm Ngày 23/09/2023

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Xem thêm Ngày 23/09/2023

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 07/09/2023

Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quyết định số 35/QĐ-GDNN-GDTX ngày 25 tháng 4 năm 2023 về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Xem thêm Ngày 28/08/2023

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Xem thêm Ngày 03/08/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top