Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022
Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022
Tải file

Thông báo số 01/TB-GDNN-GDTX ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc về Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022.

Xem nội dung chi tiết: tại đây

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top