Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022
Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022
Tải file

Thông báo số 02/TB-GDNN-GDTX ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc về việc Tổ chức kiểm tra Học kỳ I cho khối lớp 7.8.110.11 trực tiếp và khối 6 trực tuyến năm học 2021 - 2022.

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top