Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid
Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Đợt 2 do ảnh hưởng dịch Covid
Tải file

Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid không thể dự thi vào các ngày 07 - 08/7/2021 (sẽ tham dự đợt 2) do ở nơi bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Hồ sơ gồm: Đơn xin tham dự thi đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 (Tải File) và minh chứng (Quyết định, Công văn thực hiện phong tỏa).

Chi tiết liên hệ: 
Cô Lê Thị Thanh Thủy - Phòng Học vụ
Số điện thoại: 0907. 627.837

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top