Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7 có khung thời gian năm học 2022 - 2023 như sau:

Xem chi tiết Quyết định số 2708/QĐ-UBND: Nhấn vào đây

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top