Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023,Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12
Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023, Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lo81p 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023

 

              - Xem chi tiết nội dung Kế hoạch Số: 33/KH-GDNN-GDTX:Nhấn vào đây

              - Xem quy trình đăng ký học: Nhấn vào đây

              - Danh mục các nghề Trung cấp miễn phí: Nhấn vào đây

              - Mẫu phiếu điền thông tin (học sinh xem trước để biết cách điền khi đến đăng ký học): Nhấn vào đây

              * Hỗ trợ học viên nhập học:

                     + Các lớp Trung học cơ sở:  Cô Thúy Nhài - 0903.809.885

                     + Khối 10: Thầy Phúc Dương - 0908.541.152

                     + Khối 10 chất lượng cao: Cô Thùy Trâm - 0909.542.219

                     + Khối 11: Thầy Lê Nguyên - 0911.119.245

                     + Khối 12: Thầy Quang Phú - 0354.809.074

              Trung tâm có dịch vụ chụp hình thẻ và photo cho học viên đến đăng ký học

 

 

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top