Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021
Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban Nhân dân quận 7 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem chi tiết nội dung Thông báo: Tại đây

Xem chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 tất cả các khối: Tại đây

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại đây

 

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top