THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

THÔNG BÁO

Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra lại để xét lên lớp năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra lại để xét lên lớp năm học 2021 - 2022

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 thông báo về việc Tổ chức kiểm tra lại để xét lên lớp năm học 2021-2022 như sau:

Xem thêm Ngày 27/06/2022

Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 mời các Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT đến trung tâm nhận Giấy báo dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem thêm Ngày 20/06/2022

Thông báo tuyển Giáo viên thỉnh giảng, nhân viên Y tế, nhân viên Học vụ năm học 2022 - 2023

Thông báo tuyển Giáo viên thỉnh giảng, nhân viên Y tế, nhân viên Học vụ năm học 2022 - 2023

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển nhân sự năm học 2022 - 2023 theo nội dung sau:

Xem thêm Ngày 14/06/2022

Thông báo thu thỏa thuận phí ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo thu thỏa thuận phí ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo thu thủa thuận phí ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem thêm Ngày 21/05/2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Văn bản số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Xem thêm Ngày 27/04/2022

Thông báo thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 7 môn (từ 10B1 đến 10B5) học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 7 môn (từ 10B1 đến 10B5) học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo Số 07/TB-GDNN-GDTX Về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 7 môn (từ 10B1 đến 10B5) học kỳ II năm học 2021 – 2022.

Xem thêm Ngày 12/04/2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo số 06 ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 14/03/2022

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Xem thêm Ngày 16/02/2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 4 môn học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 4 môn học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 10/02/2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022.

Xem thêm Ngày 08/01/2022

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top