Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX
Tải file

 

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top