TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

Thông báo Số: 579/TB-BKTSHVC, ngày 22/02/2022 của Ban Kiểm tra Sát hạch Quận 7 về thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem thêm Ngày 24/02/2022

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Xem thêm Ngày 16/02/2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 4 môn học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ các lớp văn hóa 4 môn học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 10/02/2022

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban Nhân dân quận 7 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Xem thêm Ngày 13/01/2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2021 của Liên đoàn Lao động quận 7 về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức, người lao động, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị.

Xem thêm Ngày 12/01/2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022

Thông báo Lịch kiểm tra Học kỳ I các khối lớp 6.7.8.110.11 năm học 2021 - 2022.

Xem thêm Ngày 08/01/2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022

Thông báo số 01/TB-GDNN-GDTX ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc về Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 2022.

Xem thêm Ngày 06/01/2022

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch kiểm tra Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 25/12/2021

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo số 19/TB-GDNN - GDTX ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về việc thu học phí và khoản thu thỏa thuận, thu hộ - chi hộ Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 23/12/2021

Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 phát động

Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2021

Năm nay, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1/10 đến 7/10, với chủ đề “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới” dưới hình thức trực tuyến.

Xem thêm Ngày 19/10/2021

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top